wtorek, 28 marca 2017

Liberum Veto - konkurs!Liberum veto to zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dająca prawo każdemu z posłów biorących udział w obradach Sejmu do zerwania go i unieważnienia podjętych na nim uchwał. (źródło: Wikipedia)

Szlachta polska trzeba przyznać była charakterna, oj była. W walce o Tron Rzeczypospolitej ścierały się różne frakcje. Oręż magnatów był szeroki: pałacowe intrygi, agitacje na Polu Elekcyjnym, pojedynki i podstępne napaście...

źródło: Wikipedia

W klimat czasów Złotej Wolności Szlacheckiej współcześnie możemy się przenieść choćby za sprawą gry planszowej Liberum Veto. Gracze wcielają się w przywódcę jednej z czterech frakcji próbujących osadzić na tronie swojego kandydata na króla. Zostań przywódcą podstępnej frakcji Radziwiłłów, honorowych i rycerskich Wiśniowieckich, hulających po Rzeczypospolitej Awanturników, lub wpływowych Dworskich prowadzonych przez Jana Kazimierza.  Wybór należy do Ciebie, a Tron Rzeczypospolitej nie będzie czekać wiecznie. Każda droga jest dobra by zwyciężyć w walce o władzę nad Rzeczpospolitą. Gra Liberum Veto przybliży każdemu realia XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej, znanej z kart historii i powieści Henryka Sienkiewicza.
A skoro już o Sienkiewiczu mowa to nie sposób zapomnieć kultowy już fragment Potopu, czyli finał sceny pojedynku pomiędzy Andrzejem Kmicicem a Pułkownikiem Michałem Wołodyjowskim. 

„- Kończ… waść!… wstydu… oszczędź!…
— Dobrze! — rzekł Wołodyjowski.
Dał się słyszeć świst krótki, straszny, potem stłumiony krzyk… jednocześnie Kmicic rozłożył ręce, szabla wypadła mu z nich na ziemię… i runął twarzą do nóg pułkownika…” (Potop, H.Sienkiewicz)

Zobaczcie zresztą sami jak to wyglądało:Ale nie przedłużajmy. Przejdźmy do sedna. Szable w dłoń bo przed Wami zadanie konkursowe! 

Jak się już pewnie domyślacie związane ono będzie właśnie z tą sceną. A oto i zadanie:

Jak inaczej mogłoby brzmieć zawołanie Andrzeja Kmicica kończące jego pojedynek z Pułkownikiem Michałem Wołodyjowskim?


Na Wasze odpowiedzi czekamy do wtorku 4 kwietnia  do godziny 23.59. Przesyłajcie je za pośrednictwem poniższego specjalnego formularza konkursowego.


Autor/ka najciekawszej propozycji zostanie nagrodzony/a 1 egzemplarzem gry Liberum Veto ufundowanym przez Sponsora, czyli Wydawnictwo Veto. Jeśli chcecie się przekonać czy warto walczyć o nagrodę zajrzyjcie do naszej recenzji gry


Sponsor konkursu:Będzie nam bardzo miło jeśli przy okazji udziału w konkursie polubicie nasz fanpage na FB, ale nie jest to oczywiście warunek ;-)

Zachęcamy do udziału w konkursie i z niecierpliwością czekamy na Wasze pomysły.


Regulamin konkursu:1. Organizatorem konkursu „Liberum Veto” (dalej „Konkurs”) jest Blog na wolny czas (dalej „Organizator”).
2. Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Veto (dalej „Sponsor”). 
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik). 
4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
5. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
6. Konkurs trwa od 28 marca 2017 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 4 kwietnia 2017 r., do godziny 23:59.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie bloga http://blognawolnyczas.blogspot.com oraz za pośrednictwem formularze elektronicznego i maila: konkurs.bnwc@gmail.com. 
8. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki. 
9. Warunkiem odbycia się konkursu jest otrzymanie przynajmniej 10 zgłoszeń. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje uczestnika z udziału Konkursie.
12. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
13. Konkurs polega na odpowiedzi na zadanie konkursowe „ Jak inaczej mogłoby brzmieć zawołanie Andrzeja Kmicica kończące jego pojedynek z Pułkownikiem Michałem Wołodyjowskim?” za pomocą specjalnego formularza. Z przesłanych odpowiedzi redakcja Bloga wybierze jednego zwycięzcę. 
14. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
15. Nagrodą w konkursie jest 1 egzemplarz gry Liberum Veto ufundowany przez Sponsora czyli Wydawnictwo Veto. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
16. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
17. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od ogłoszenia listy Laureatów, swój adres korespondencyjny na adres: konkurs.bnwc@gmail.com . 
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
19. Nagrodę wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz