środa, 10 października 2018

Z aparatem wśród zwierząt - niecodzienny konkurs fotograficzny.

Wczoraj recenzowaliśmy świeżutką nowość Wydawnictwa Helvetiq, czyli grę GoTown, która miała premierę 8 października. A dziś, przy okazji tej premiery i naszego niedawnego przekroczenia magicznej liczby 500 obserwatorów na naszym blogowym fanpage'u chcemy Was zaprosić do niecodziennego konkursu "Z aparatem wśród zwierząt".

Co wspólnego mają zwierzęta z GoTown? Niewiele, choć psa strażnika w tej grze znajdziecie. Za to mają bardzo dużo wspólnego z nagrodami w konkursie. Bowiem dzięki hojności Vertima Trade, czyli wyłącznego dystrybutora gier Helvetiq na Polskę możecie powalczyć o dwa tytuły z sympatycznymi zwierzątkami w tle: Hippo i Karibę. 

Nie ukrywamy, że zadanie będzie wymagało sporej dawki spostrzegawczości i kojarzenia. Momentami może łatwo nie będzie ale wiemy jaką wiedzą dysponują maniacy gier, więc jesteśmy dobrej myśli. 

Na czym polega zabawa?

Zobaczycie 20 niecodziennych zdjęć pochodzących z 20 różnych gier ze zwierzętami w tytule, temacie, szacie graficznej czy tle. Niecodziennych, bowiem pozbawionych jakiegokolwiek koloru, wyglądających jak kiepska czarno- biała kserokopia. Waszym zadaniem będzie podanie tytułu gry, z jakiej pochodzi każde zdjęcie.


Aby wejść do gry o nagrodę należy udzielić minimum 5 odpowiedzi. Zwycięzcą zostanie osoba, która poda najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Jeśli dojdzie do remisu to o wygranej zadecyduje los. 

Na odpowiedzi czekamy do niedzieli 21 października, do godziny 23:59. 

Zgłoszenia podsyłajcie za pomocną poniższego formularza:


Informacja o zwycięzcy konkursu zostanie opublikowana na naszym blogu i na blogowym fanpage'u na FB w ciągu maksymalnie 7 dni od zakończenia konkursu. 

Oczywiście będzie nam niezmiernie miło jak przy okazji konkursu polubicie nasz fanpage na FB, ale nie jest to warunek udziału w konkursie.

Zatem do dzieła! Wytężcie wzrok, przypomnijcie sobie gdzie już widzieliście te obrazy, przeszukajcie zasoby naszego bloga (sporo z tych gier recenzowaliśmy) i internetów. Wszystkie chwyty są dozwolone. Liczy się największa ilośc poprawnych odpowiedzi. 

Sponsorzy konkursu: 

Serdecznie dziękujemy za przekazanie nagrody. 


Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu „Z aparatem wśród zwierząt” (dalej „Konkurs”) jest Blog na wolny czas (dalej „Organizator”).
2. Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Helvetiq i wyłączny dystrybutor gier Wydawnictwa na Polske - Vertima Trade.  (dalej „Sponsorzy”). 
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik). 
4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
5. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
6. Konkurs trwa od środy 10 października 2018 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do niedzieli 21 października r., do godziny 23:59.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie bloga http://blognawolnyczas.blogspot.com oraz za pośrednictwem formularze elektronicznego i maila: konkurs.bnwc@gmail.com. 
8. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki. 
9. Warunkiem odbycia się konkursu jest otrzymanie przynajmniej 10 zgłoszeń. Warunkiem walki o nagrodzę jest udzielenie minimum 5 odpowiedzi przez danego uczestnika. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Złamanie jakiegokolwiek punktu regulaminu może spowodować dyskwalifikację Uczestnika z udziału w Konkursie
12. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
13. Konkurs polega na podaniu największej liczby prawidłowych odpowiedzi na pytanie z jakiej gry pochodzi każde zdjęcie. Zwycięzcą zostanie jeden gracz. W przypadku remisu o wygranej zadecyduje losowanie.  
14. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
15. Nagrodą w konkursie jest komplet gier składający się z gry Hippo i Kariba  ufundowany przez Sponsorów czyli Wydawnictwo helvetiq i wyłącznego dystrybutora Wydawnictwa na Polskę, czyli Vertima Trade. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
16. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
17. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać swój adres korespondencyjny w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od ogłoszenia wyniku Konkursu na adres: konkurs.bnwc@gmail.com . 
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
19. Nagrodę wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz