piątek, 21 lipca 2017

Być jak... - konkurs z japońską grą w roli głównej.

Lipcowa pogoda nas nie rozpieszcza. Raz za oknem mamy piękne słońce a innym razem wita nas szarobura aura z deszczem w tle. Pomyśleliśmy więc sobie, że może warto ubarwić okres wakacyjny i pomalować sobie świat na takie kolory na jakie tylko chcemy. Więc pędzle w dłoń...

Niee, spokojnie! Nie będziemy Wam kazać nic malować. Proponujemy Wam za to udział w kreatywnym konkursie z japońskimi klimatami w tle. Bowiem nagrodą jest gra, która jest osadzona ni mniej ni więcej tylko właśnie w takich klimatach. A co to takiego? Zobaczcie sami:


Jeśli krzyknęliście KANAGAWA to brawo!

Zadanie jakie Was czeka to: 

Ładnych parę lat temu bawiliśmy się w zabawę pt. jak np. po japońsku możemy określić kogoś lub coś. 

Przykłady:  

Jak się nazywa japoński złodziej flamastrów?
- Kosimazaki

Jak się nazywa znany Japoński malarz? 
- Pisaki Mazała

A jak się nazywa najpunktualniejszy Japończyk?
- Tai Ming

Pomyśleliśmy sobie, że może by tak skorzystać z Waszej kreatywności i zadać Wam proste pytanie:

Jak po japońsku nazywa się fan planszówek? 

Odpowiedzi udzielajcie za pomocą poniższego formularza:


Na Wasze odpowiedzi czekamy do czwartku 27 lipca do godziny 23:59. 

Zwycięzca konkursu w nagrodę otrzyma wspomnianą grę, czyli Kanagawę. 

Sponsorem konkursu jest Księgarnia Gandalf, której to serdecznie dziękujemy za przekazanie nagrody.

Gandalf

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu „Być jak... - konkurs z japońską grą w roli głównej” (dalej „Konkurs”) jest Blog na wolny czas (dalej „Organizator”).
2. Sponsorem konkursu jest Księgarnia Gandalf (dalej „Sponsor”). 
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik). 
4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
5. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
6. Konkurs trwa od piątku 21 lipca 2017r r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do czwartku 27 lipca 2017 r., do godziny 23:59.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie bloga http://blognawolnyczas.blogspot.com oraz za pośrednictwem formularze elektronicznego i maila: konkurs.bnwc@gmail.com. 
8. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki. 
9. Warunkiem odbycia się konkursu jest otrzymanie przynajmniej 10 zgłoszeń. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Złamanie jakiegokolwiek punktu regulaminu może spowodować dyskwalifikację Uczestnika z udziału w Konkursie
12. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
13. Konkurs polega na podaniu nazwy fana planszówek po japońsku Odpowiedź należy przesłać za pomocą specjalnego formularza. Z przesłanych odpowiedzi redakcja Bloga wybierze jednego zwycięzcę. 
14. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
15. Nagrodą w konkursie jest 1 egzemplarz gry Kanagawa ufundowany przez Sponsora czyli Księgarnie Gandalf. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
16. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
17. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać swój adres korespondencyjny w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od ogłoszenia wyniku Konkursu na adres: konkurs.bnwc@gmail.com . 
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
19. Nagrodę wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz